top of page

PSİKOLOJİ HAKKINDA...

İÇERİĞİ BANA AİT OLAN GENEL ''PSİKOLOJİ BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ''...SAĞLIK, bireyin bedensel ve ruhsal durumunun bir bütün olarak ele alınması ve buna yönelik ihtiyaçların giderilmesi olarak tanımlanır.Özel Göztepe Hastanesi Psikoloji Bölümünde; ‘‘Çocuk’’, ‘‘Ergen’’ ve ‘‘Yetişkinler’’ için psikolojik destek hizmetleri kapsamında; Psikolojik Değerlendirme/Danışmanlık ve Psikoterapi hizmetleri sağlanmaktadır. Kişiler tarafından yaşanan sorunların ardında yatan nedenleri ve bu bireylerin ruhsal olarak yapılanmalarını anlamak amacıyla yapılan görüşmeler; psikolojik değerlendirme kapsamına girmektedir. Psikolojik değerlendirme yapılan psikolojik danışmanlığın ve ya psikoterapi sürecinin içinde bir alanı kapsar.Psikoterapi Nedir? Psikoterapi ruhsal rahatsızlık veya sorunları sözel etkileşim yoluyla (görüşmelerle) çözme tekniğine verilen genel addır. Kişinin yaşadığı sorunların, sıkıntıların, çatışmaların ve kişinin üstesinden gelemediği problemlerin hem güncel hem de geçmiş yaşantılarla bağ kurularak çalışıldığı; yaşanan sıkıntıları anlamaya anlamlandırmaya yönelik tekniklerin de kullanıldığı bir süreçtir, bir anlamda ruhsal bir yolculuktur ve kişi, yaşadığı sıkıntıları söze döktükçe, kendi öyküsü ve geçmişiyle birlikte anlamlandırdıkça yol alabilir. ‘‘Bireysel Psikoterapi’’lerin tümünde terapist ile danışan arasındaki ilişki esastır. Terapist ile danışan arasında kurulan terapötik ilişki; psikoterapideki en önemli faktördür. Bu ilişki hem değişim için hem de danışanın terapiye değer vermesi ve terapistle işbirliği halinde olması için gerekli unsurdur. Hatta bu işbirliği oranında terapiden fayda sağlanır. Danışan, stres yaratan durumu ortadan kaldırmakta kendisini yetersiz hisseder ve sorunu çözme konusunda terapistin yardımını arar. O zaman Terapist ve danışan, danışanın duygu, tutum ve davranışlarında arzu edilen değişiklikleri sağlamak üzere bir dizi etkileşim içine girerler. Bireysel psikoterapi hizmetinin ana hedefi; bireylerin yaşamları içersindeki işlevselliklerini olumsuz etkileyen problemlerle baş etmeyi sağlayacak uygun ortamın yaratılması ve buna bağlı olarak yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. Yetişkin ve Ergen danışmanlık hizmetleri bu kapsam içindedir.*Çocuk ve ergenlerde izlenen yol yetişkinlerde izlenen psikoterapi sürecine göre farklılıklar gösterir:Çocuk Psikoterapisi: Çocuklarda; duygusal ya da davranışsal problemler, okul başarısızlığı, okul fobisi, uyum güçlükleri, öfke nöbetleri, bedensel (psikosomatik) şikayetler gibi birçok sıkıntı ve çatışmanın çözümü için çalışılabilir. Çocuk, yaşadığı sorun ve çatışmaları bir yetişkin kadar söze dökemez. Bu nedenle çocukla yapılan çalışmalarda resmin ve oyunun simgesel niteliğinden faydalanır. Resmin önemi; çocuğun kendisini yansıtmasında , yaşadığı olaylar hakkında duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde yalın bir anlatım aracı olmasıdır. Aynı zamanda kişilik özellikleri ve yaşı sebebiyle de sözlü iletişim kurmakta zorluk çeken çocukları tanımada önemli bir teşhis aracıdır. Çocuğun yaptığı resim bir anlamda ruhunun aynasıdır. Çocukla çalışıldığı bu süreçte çocuk, aile ve psikoterapist birlikte yol alırlar. Çocuk ve Aile danışmanlık hizmetleri bu kapsam içindedir.Ergen Psikoterapisi: Ergenlik, fiziksel, psikolojik, duygulanımsal ve toplumsal dönüşümlerin olduğu fırtınalı bir dönemdir. Ergenlikten gençliğe geçişi vurgulayan böylesi değişimlerin olduğu bu dönemde genç, bir takım sıkıntılar yaşayabilir: uyum ve adaptasyon güçlükleri, duygusal ve davranışsal sorunlar, sınav kaygısı, okul başarısızlığı, depresyon, bedensel (psikosomatik) şikayetler gibi zorluklar yaşayan ergenlerle yapılan psikoterapi çalışmalarıyla, yaşanan sıkıntı ve çatışmaları anlamaya ve çözümlemeye yönelik bir süreç başlar. Genç birey(danışan) ile Psikoterapist arasında işbirliğine dayalı bir güven ilişkisi kurulması gerekli ve önemlidir; bu süreçte, ergenle yapılan bireysel görüşmelerin yanı sıra, gerektiği durumlarda psikolog danışanıyla görüşüp aile desteğini de yanına alabilir.Not: Özel Göztepe Hastanesi'nde bulunmaktadır.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

EMDR TERAPİSİ NEDİR?

EMDR, "Eye Movement Desensitization and Reprocessing" kelimelerinin baş harfi ile isimlendirilen güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Türkçeye "Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme" o

PSİKOLOJİK İLK YARDIM(PİY)

Paramparça, karmaşık duygular içindeyiz…Zor zamanlar... Kendimize ve elimizi uzatabildiklerimize yardım etmeye çalışıyoruz... Her ne yaşıyorsak, nasıl tepki veriyorsak bu anormal bir duruma verdiğimiz

PANDEMİ PSİKOLOJİSİ

"İnsanların birbirine çarpa çarpa değiştiği" inancı üzerine biricik yaşamlarımızı iyileştirmeye çalışıyorduk... Peki ya şimdi? 'Temas etmezsen yaşarsın' ? diyor dünya bize. Başka açılardan bakarsan sö

Comments


bottom of page